Per-C

Klantmanager Werk

Spoed

Korte omschrijving als Klantmanager Werk

De klantmanager zal zich (naar de competensys indeling) gaan richten op de groep 60 tot 80% loonwaarde. De gemeente biedt mogelijkheden op het gebied van re-integratie, werk en participatie voor de inwoners. De gemeente heeft een plan van aanpak waarin meer accent wordt gelegd op aandacht voor ontwikkeling. Een onderdeel daarvan is een training werknemersvaardigheden in combinatie met praktijkbanen.

De klantmanager is bij deze training betrokken. De klantmanager werft en selecteert klanten uit het bestand en volgt deze klanten op de voet, met als doel opleiding, stages, vrijwilligerswerk, proefplaatsingen en betaald werk. De klantmanager heeft ervaring met plaatsingen op praktijkbanen en matcht klanten ook op praktijkbanen.

Taken en verantwoorelijkheden:

 • Voeren van (intake) gesprekken
 • Stellen van diagnose en uitdiepen van de klantsituatie (assessment)
 • Motiveren en selecteren
 • Uitvoeren van re-integratie- en activeringstrajecten: bemiddelen en plaatsen
 • Regisseren en monitoren van de trajectuitvoering door derden
 • Verrichten van onderzoeken en verwerken van de resultaten .
 • Namens het College van B&W beslissen en redigeren van beschikkingen
 • Participeren in projecten waarin vorm wordt gegeven aan beleidsmatige ontwikkeling
 • Ontwikkelen en onderhouden van netwerken
 • Initiëren en (mede) ontwikkelen van nieuwe producten en werkmethodieken
 • Het matchen van klanten op praktijkbanen, proefplaatsingen en vrijwilligerswerk

Algemeen voor de opdracht geldt:

 • Het behalen van beoogde resultaten
 • Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties
 • Geven van voorlichting
 • Fraude alertheid
 • Tijdig en nauwkeurig administreren

Onze verwachtingen van een Klantmanager Werk

 • Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als allround klantmanager bij een gemeente
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het begeleiden van klanten met zwaardere en/of meervoudige problematiek (60 tot 80% loonwaarde) en/of Statushouders
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met matching van kandidaten op werkervaringsplaatsen, stages, activiteiten en/of praktijkbanen
 • Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase

competenties:

 • Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden
 • Proactief
 • Een netwerk kunnen opbouwen en onderhouden
 • Zelfsturend vermogen
 • In staat zijn de samenhang te zien

Contactpersoon

Farah Benhammou

© Per-C 2018 Alle vacatures Disclaimer Sitemap OTYS Recruiting Technology PXL Communicatie