Per-C

Jeugdconsulent

Spoed

Korte omschrijving als Jeugdconsulent

Het inzetten en vergroten van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van inwoners.De inwoner maakt samen met de sociaal professional op basis van de hulpvraag een probleemanalyse en een persoonsgebonden arrangement. Een besluit over een maatwerkvoorziening op het gebied van welzijn/wonen of (jeugd)zorg kan hier een onderdeel van zijn. De sociaal professional houdt zo nodig de regie in het kader van één gezin, één plan en één regisseur en is geen hulpverlener.

Onze verwachtingen van een Jeugdconsulent

 • HBO werk- en denkniveau, inhoudelijke relevante HBO opleiding (fysio- of ergotherapie, psychiatrische verpleegkunde of verpleegkunde A, maatschappelijk werk);
 • Kennis van de werkterreinen wonen, zorg, opvoeding en leefbaarheid;
 • Basiskennis van werk, inkomen, onderwijs en welzijn;
 • Kennis van en ervaring met de specifieke problematiek van multi-probleem-huishoudens;
 • Kennis van en ervaring met diverse gesprekstechnieken.

Kerncompetenties:

 • Resultaat- en klantgericht;
 • Met lef kunnen omgaan met weerstand;
 • Analytisch vermogen;
 • Professioneel empathisch;
 • Besluitvaardig;
 • Regie voeren;
 • Stressbestendig in crisissituaties.

Opdrachtgegevens & voorwaarden

 • Minimaal 2 jaar ervaring met indicatiestelling inhet sociale domein (WMO/jeugd);
 • Bekendheid met het werken met een sociale kaart;
 • Aantoonbare ervaring in het opstellen van persoonlijke ondersteuningsplannen;
 • Het in behandeling nemen van aanmelding of (aan)vraag op de terreinen welzijn, (jeugd)zorg, wonen en veiligheid omvat de volgende kerntaken;
 • De inwoner een persoonlijk oplossingsarrangement (met doelenplan) laten opstellen;
 • Het maken van een integrale probleemanalyse door een brede uitvraag;
 • Met inachtneming van de eigen mogelijkheden en netwerk van de inwoner, komen tot een afweging;
 • Opstellen van te ondernemen acties, inclusief te bereiken resultaten op basis van kwaliteit en financiĆ«n;
 • Toepassen 5-gesprekken model, bij inwoners met een lichte ondersteuningsvraag;
 • Regievoering op de voortgang en resultaten van het dossier, met, indien nodig, inzet van specifieke externe deskundigheid inclusief regievoering op deze inzet.

Nieuwsgierig naar jouw mogelijkheden?

Heb je interesse, wil je meer informatie of ken je iemand, dan horen wij graag van je via farah@per-c.nl of paula@per-c.nl

Locatie

Regio Utrecht

Contactpersoon

Farah Benhammou

Vacatures
inVertrouwelijk
inVertrouwelijk
inZuid Holland
inZuid Holland
inZuid Holland
inZuid-Holland
© Per-C 2017 Alle vacatures Disclaimer Sitemap OTYS Recruiting Technology PXL Communicatie