Per-C

Integraal Klantmanager

Korte omschrijving als Integraal Klantmanager

  • De allround klantmanager is integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van preventie aan de poort, de afhandeling van aanvragen levensonderhoud, bestandsbeheer, re-integratie van klanten en fraudeonderzoek. Er wordt nauw samengewerkt met trajectbegeleiders van re-integratiebedrijven (intern en extern) en sociale recherche.
  • Als klantmanager heb je bij een fulltime dienstverband 80 tot 90 klanten in je bestand. Naast het verstrekken van de rechtmatige uitkering is het van groot belang dat je de klant stimuleert eigen verantwoordelijkheid te nemen. Nieuwe klanten bied je onmiddellijk werk aan. In deze functie is het belangrijk dat je in staat bent een klant te motiveren, maar ook weet te confronteren in geval er sprake is van niet nakoming van afspraken.
  • Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het bestandsbeheer, waaronder het muteren en beëindigen van uitkeringen, het controleren van het recht middels tussentijdse onderzoeken, het schrijven van rapportages, beschikkingen en overige correspondentie, het voorlichten over de mogelijkheden van minimaregelingen en het toetsen van het werk van collega’s. Elke klantmanager voert naast zijn klantmanagerstaken ook een meer gespecialiseerde taak uit. Dit kan zijn op het gebied van kwaliteit, re-integratie of handhaving.

Onze verwachtingen van een Integraal Klantmanager

  • Je hebt een HBO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld een opleiding waar dienstverlening centraal staat, zoals P&A, SJD of HEAO) en aantoonbare werkervaring als klantmanager of consulent sociale zaken. Verder heb je brede kennis van de sociale wetgeving en re-integratiemogelijkheden. Daarnaast ben je een stevige persoonlijkheid, beschik je over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, kun je goed een oordeel vormen en heb je een klantgerichte instelling. Je bent een positief ingestelde, stressbestendige persoonlijkheid, goed in staat het eigen werk te organiseren met een resultaatgerichte werkwijze.

Competenties:
Als klantmanager beschik je over de volgende competenties:

  • Oordeelsvorming: op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken
  • Klantgericht: herkent behoeften en belangen van de klant en houdt hiermee in het handelen rekening.
  • Organiseren van eigen werk: effectief het eigen werk organiseren door het formuleren van doelstellingen en het plannen van activiteiten.
  • Communicatieve vaardigheden: effectief reageren en inspelen op behoeften en gevoelens van anderen met gebruik van zowel mondelinge als schriftelijke vaardigheden, waaronder ook presenteren
  • Resultaatgericht: Heldere doelen en taken stellen.
  • Betrouwbaar: open, transparant en integer.


Bovenstaande competenties worden tijdens het gesprek beoordeeld door de gemeente.

De vacature staat open voor 36 uur per week. 32 uur per week is in overleg mogelijk. Minder dan 32 uur per week werken is niet bespreekbaar.

Contactpersoon

Farah Benhammou

© Per-C 2018 Alle vacatures Disclaimer Sitemap OTYS Recruiting Technology PXL Communicatie